Menu dodatkowe
  • ółążść‡

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Sakrament chrztu jest udzielany w niedzielę na Mszy świętej o godzinie 1100 z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca.

POTRZEBNE DOKUMENTY

- akt urodzenia dziecka (do wglądu w czasie wpisu do Księgi Chrztów),

- zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (dotyczy osób zamieszkujących poza parafią).

- jeżeli rodzicem chrzestnym ma zostać osoba uczęszczająca jeszcze do szkoły, przy zgłoszeniu się do kancelarii po zaświadczenie o mozliwości pełnienia takiej funkcji winna przedstawić zaświadczenie od katechety swojej szkoły o uczęszczaniu na katechezę szkolną.

Do Kancelarii prosimy zgłaszać się minimum tydzień przed planowaną datą chrztu.

 

Rodzicem chrzestnym może być osoba spełniająca wymogi Prawa Kanonicznego:

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. 

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
1695750