Menu dodatkowe
  • ółążść‡

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

CYKL KATECHEZ UZUPEŁNIAJĄCYCH
W DEKANACIE ULANÓW

„WIERZĘ W CIEBIE BOŻE”

 

DATA

GODZINA

TEMAT KATECHEZ

PROWADZĄCY

24 lutego 2024r.

8.00-10.30

MODUŁ I - W CO WIERZĘ

- Dlaczego możemy wierzyć?

- Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela.
- Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela.  

Ks. K. Sibiga

9 marca 2024r.

8.00 – 10.30

- Wierzę w Ducha Świętego Uświęciciela.

- Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

- Wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie i życie wieczne.

Ks. K. Sibiga

16 marca 2024r.,

8.00 – 10.30

MODUŁ II – CELEBRACJA LITURGII I SAKRMANETÓW

- Bóg i święta liturgia

- Jak celebrujemy tajemnice Chrystusa?

- Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)

Ks. W. Pelczar

13 kwietnia 2024r.,

8.00 – 10.30

- Sakramenty uzdrowienia (namszczenie chorych, sakrament pokuty i pojednania)

- Sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych (kapłaństwo, małżeństwo)

- Inne celebracje liturgiczne

Ks. W. Pelczar

27 kwietnia 2024r.,

8.00 – 10.30

MODUŁ III -  WJAKI SPOSÓB MAMY ŻYCIE W CHRYSTUSIE?

- Po co żyjemy, jak mamy wypełniać Boże posłanie i jak nam w tym pomaga Duch Święty?

- Tajemnica człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże

- Dekalog jako dar od Boga

Ks. J. Łyko

6 maja 2024r.,

8.00 – 10.30

- Przykazanie I: Nie będziesz miał bogów cudzych prze de mną

- Przykazanie II: Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno- Przykazanie III: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Ks. J. Łyko

25 maja 2024r.,

8.00 – 11.00

- Przykazanie IV: Czcij Ojca swojego i Matkę swoją

- Przykazanie V: Nie zabijaj

- Przykazanie VI i IX: Nie cudzołóż i nie pożądaj żony bliźniego swego

- Przykazania VII i X: Nie kradnij i nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego

- Przykazanie VIII: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

- Miłuj bliźniego swego jak siebie samego

Ks. G. Marzec

1 czerwca 2024r.,

8.00 – 10.30

MODUŁ IV – JAK POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ?

- Modlitwa w życiu chrześcijanina

- Na modlitwie Bóg obdarza nas swoją bliskością

- Rodzaje modlitwy: uwielbienie, przebłaganie, dziękczynienie i prośba

Ks. Ł. Pyszka

22 czerwca 2024r.,

8.00 – 10.30

- Ojcze nasz jako przykład najdoskonalszej modlitwy

- Jak dobrze przygotować się do spowiedzi?

- Jak dobrze przeżywać Mszę Świętą?

Ks. Ł. Pyszka

 

 

Katechezy odbywają się w salce katechetycznej
w budynku plebanii w Zarzeczu

przy ul. Mickiewicza 43.

Święta

Sobota, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
1616849