Menu
Menu dodatkowe
  • ółążść‡

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Infułata Juliana Pudło - emerytowanego proboszcza z Brzozowa (diec. przemyska). Współcelebrowali tą Mszę Świętą: ks. Wojciech Bukowiński (rodak, emerytowany proboszcz z Górek), ks. Jan Mromliński (rodak, proboszcz z Dębna), ks. Jan Kondziołka (proboszcz z Racławic) oraz ks. Jan Jagodziński (proboszcz).
W homilii w prostych, pięknych i niezwykle trafiających do serca słowach ks. Infułat postawił pytanie, na czym opierała się wielkość św. Wojciecha i wskazał, że jedną z cech wyróżniających naszego patrona było dobre życie, dobre człowieczeństwo - "był prawdziwie dobrym człowiekiem". Kaznodzieja dokonał krótkiej charakterystyki naszych czasów, które choć "nowoczesne i głoszące wielkość człowieka i przeróżne humanizmy, bardzo często obraca się przeciw człowiekowi; degraduje się człowieczeństwo, uderza się w godność człowieka, czyniąc go przedmiotem handlu, produktem, który można sobie na zamówienie wyprodukować. Zapominamy, kim mamy być i jakie wartości mamy zdobywać..." Homilia nie zakończyła się jednak tą smutną diagnozą - Celebrans wskazał, że człowiek jest wielki, bo sam Jezus stał się człowiekiem, zmartwychwstał, odkupił człowieka. Powinniśmy więc zawierzyć Jezusowi, zrobić sobie rachunek sumienia, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem ojcem, mężem, matką, żoną, parafianinem, patriotą? "Zabierzmy się do pracy! Czyńmy dużo dobra! Życzę Wam, by to przeżywanie uroczystości św. Wojciecha pomogło nam być lepszymi, Życzę, byście się doczekali lepszej Polski, na którą ja czekam już od 1939 r. - Polski, w której ludzie będą mieli serca dobra i pełne miłości do siebie!" - zakończył ks. Infułat.
Zakończeniem uroczystości była procesja z udziałem przedstawicieli OSP ze wszystkich wiosek z terenu parafii oraz licznych wiernych.

O godz. 6.00 rozdzwoniły się dzwony głoszące radosną wieść: "Pan zmartwychwstał!". Wiernych przybyłych na tegoroczną Rezurekcję było tak wielu, że czoło procesji - której przewodniczył ks. Wojciech Bukowiński (rodak z Bielin) -  złączyło się prawie z końcem. Po trzykrotnym okrążeniu świątyni wróciliśmy do jej wnętrza, by sprawować Eucharystię w największe chrześcijańskie Święto, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa. W homilii ks. Proboszcz zgłębiając tajemnicę dzisiejszej uroczystości zadał ważne pytanie: "Bracie i Siostro! Czy wierzysz w to, co Jezus uczynił dla Ciebie? Czy przychodzisz tu do Niego, do Twojego Przyjaciela?".
Na koniec Główny Celebrans podziękował wszystkim za modlitwę i pomoc - zwłaszcza kapłanom, Siostrom Zakonnym, ministrantom i lektorom, kantorom i organistom, strażakom i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości.
Po Eucharystii brać strażacka wraz z duszpasterzami tradycyjnie zasiadła do wspólnego świątecznego śniadania. Delegacja strażaków udała się również do P. Józefa Mroczka - jednego z pierwszych strażaków przy Grobie Pańskim w Bielinach.

O godz. 19.00 rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Jezusa na placu przed kościołem przy poświęconym ogniu. Liturgia Światła otwarła naszą celebrację, a po niej wysłuchaliśmy 4 czytań biblijnych i Ewangelii wg. Marka o spotkaniu niewiast ze Zmartwychwstałym. W kolejnej części - Liturgii Chrzcielnej dokonaliśmy odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Liturgia Eucharystyczna zakończyła Wigilię Paschalną.

Wielki Czwartek

O godz. 18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Po Eucharystii rozpoczęła się modlitwa czuwania w kaplicy zwanej ciemnicą. Adoracja potrwała do 22.00.

Wielki Piątek

Droga Krzyżowa
O godz. 12.00 licznie zebrani wierni rozważając stacje Męki Jezusa przeszli Drogą Krzyżową wokół naszej świątyni. Rozważania oparte były na tekstach ks. Piotra Pawlukiewicza z Warszawy, który na początku przywołał pytanie Jezusa: "Przyjacielu po coś przyszedł?", by uświadomić nam cel naszej modlitwy i medytacji. Rozważania kończyły się stwierdzeniem: "Kto nie zna drogi do morza, niech podąża za rzeką. Niech podąża za krzyżem ten, kto szuka drogi do Boga, do zmartwychwstania, do życia". 

Liturgia Wielkiego Piątku
O godz. 16.00 wierni naszej parafii przeżywali Liturgię Męki Pańskiej, a po jej zakończeniu odśpiewali 3 części Gorzkich Żali. Adoracja Jezusa w Grobie Pańskim trwała do godz. 23.00 - trzeba przyznać, że bardzo wielu parafian znalazło czas, by poświęcić go na modlitwę przed Chrystusem Eucharystycznym. 

Wielka Sobota

Od wczesnego ranka czuwaliśmy przy Bożym Grobie. Honorową wartę pełnili strażacy, jak również służba liturgiczna ołtarza. Wzruszeni miłością  Jezusa i nie znajdując słów na przeproszenie za nasze grzechy, milczeliśmy wobec tajemnicy Jego śmierci, oczekując na Jego zmartwychwstanie! 

W godzinach przedpołudniowych we wszystkich kościołach i przy przydrożnych krzyżach poświęcaliśmy pokarmy na stół wielkanocny.

Powoli staje się już tradycją, że młodzież oazowa z parafii Bieliny w ważnych okresach liturgicznych poprzez sztukę pragnie przemówić do serc wierzących w Chrystusa. Po ubiegłorocznym Misterium Męki Pańskiej oraz tegorocznych Jasełkach tym razem młodzi aktorzy przygotowali przedstawienie pt. „Sąd nad Jezusem”. W sądowej scenerii przedstawiono kilka postaci, które w swoim życiu spotkały Jezusa: Piłata, uzdrowionego paralityka, faryzeusza, setnika, Kleofasa, Marię Magdalenę. W czasie przesłuchania wymienione osoby muszą podzielić się swoją opinią o Mesjaszu, a oczom widza objawia się paleta różnorodnych postaw i reakcji na Jego osobę. Pomiędzy poszczególnymi zeznaniami świadków w procesie widzowie stają się uczestnikami ostatniej Drogi Jezusa przedstawianej w tle metodą „stop klatki”. Nie sposób w tej sytuacji nie postawić sobie w sercu kluczowych dla naszej wiary pytań: „Kim dla mnie jest Jezus? Co ja powiedziałbym o Nim, gdybym zajął miejsce świadka?” I właśnie doprowadzenie widza do konfrontacji z takimi pytaniami może być owocem tego przedstawienia, w którego przygotowanie nieoceniony wkład wniosła s. Augustyna Król – dominikanka.

Specjalnym dodatkiem do przedstawienia była również pantomima pt. „Orkiestra”, również przygotowana przez bielińską oazę. W tej bardzo ciekawej formie teatralnej, w której zasadniczą rolę odgrywa muzyka, ruch i gest, aktorzy przybliżyli podstawowe prawdy naszej wiary: prawdę o powołaniu człowieka do miłości, prawdę o grzechu, który zburzył harmonię między człowiekiem i Bogiem oraz prawdę o zranionej miłości Zbawiciela, przywracającego utraconą komunię ofiarą ze swego życia na krzyżu.

Obydwa przedstawienia pomogły wejść w wydarzenia paschalne wiernym w Bielinach, Bielińcu i Gliniance, gdzie w trzy kolejne dni Wielkiego Tygodnia o godz. 19.00 przedstawiano „Sąd nad Jezusem”.

5 kwietnia w Niedzielę Palmową odbyła się trzecia edycja konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną. Tym razem na konkurs zgłosiło się dużo więcej uczestników niż w latach poprzednich - zgłoszono 37 palm. W kategorii wiekowej od lat 6 do 12 nagrody zdobyli: 1 miejsce - Tomasz Ostrowski (Bieliniec), 2 miejsce - klasa IV PSP Bieliny, 3 miejsce - Katarzyna Kupiec i Natalia Olak (Bieliny). W kolejnej kategorii (od lat 12 do 17) najlepsze palmy wykonali: 1 miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bukowiny, 2 miejsce - Katarzyna Kluk (Bieliniec), 3 miejsce - Monika Tarnawska (Kępa Rudnicka). W kategorii najstarszych twórców (od 18 lat do 99) pierwsze miejsca zajęli: 1 miejsce - Maria Wójtowicz (Bieliniec), 2 miejsce - Teresa Bieńko, 3 miejsce - Bożena Piędel (Bieliniec).
Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziła inscenizacja przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec i mieszkańców Bielińca, poświęcona upamiętnieniu 4-rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.

(tekst i zdjęcia: P. Alina Olszówka)

Przez cały czas Wielkiego Postu w naszym kościele gromadziliśmy się na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zarówno o godz. 16.30 , jak i o 20.00 kościół był wypełniony wiernymi, którzy pragnęli rozważać Mękę Pańską. Wieczorną Drogę Krzyżową - z myślą zwłaszcza o młodzieży - animowała nasza grupa oazowa. Za każdym razem poprzez wymowne rozważania, pieśni oraz prezentacje multimedialne ze zdjęciami cierpiącego Jezusa pragnęliśmy bardziej wczuć się w mękę naszego Pana. 3 kwietnia ostatnie nabożeństwo oparte było na scenach z poruszającego filmu Mela Gibsona pt. "Pasja".

We czwartek 2 kwietnia w 4 rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II bielińscy parafianie zebrali się na wspólną modlitwę dziękczynną za życie i pontyfikat Papieża Polaka oraz modlitwę o Jego rychłą beatyfikację. Na program nabożeństwa prowadzonego przez naszą wspólnotę oazową złożyły się pieśni związane z Janem Pawłem II, rozważanie Drogi Krzyżowej na placu kościelnym według tekstów Karola Wojtyły oraz Apel Jasnogórski. Po raz kolejny Papież z Polski stał się obecny w naszej wspólnocie przez modlitwę i przypomniane fragmenty Jego nauczania. Obyśmy uczynili Go stale obecnym w naszym życiu przez wierne wypełnianie Jego testamentu i posłuszeństwo Jego wskazaniom!  

Święta

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Wyszukiwanie

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
1329439