Menu
Menu dodatkowe
  • ółążść‡

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Wspaniałą uroczystość przeżywała parafia bielińska w niedzielę 31 maja w dzień Zesłania Ducha Świętego. Po 24 latach przy ołtarzu naszej świątyni stanął syn naszej parafii - ks. Waldemar Bieńko z Bielińca. Uroczystość rozpoczęła się o 9.30 w domu rodzinnym, gdzie po błogosławieństwa wierni procesyjnie na czele z Prymicjantem i rodziną udali się do świątyni Matki Kościoła. Stąd po krótkiej modlitwie wyruszył w kierunku Bielin orszak prowadzony przez bryczkę, którą jechał ks. Waldemar z rodzicami. W bramie kościoła z relikwiami jego patrona - św. Wojciecha powitał orszak ks. Proboszcz kan. Jan  Jagodziński. Po słowach powitania Gospodarza głos zabrały delegacje różnych stanów i wiosek. W przemówieniach dominowała radość z faktu powołania naszego Rodaka, jak również życzenia dobrego wypełniania posługi pasterskiej. Krótko po 11.00 rozpoczęła się Msza Święta Prymicyjna, w czasie której jako diakon asystował ks. Łukasz Kruk, który już za rok otrzyma również święcenia kapłańskie. We wspaniałej homilii ks. Krzysztof Tryk - przyjaciel Prymicjanta i rodziny przypomniał ważniejsze momenty z życia ks. Waldka, a następnie nakreślił jego zadania jako kapłana w niełatwym, współczesnym świecie. Z mocą podkreślił jednak, że misja kapłana - choć często niezrozumiała i pozornie przegrana - jest światu bardzo potrzebna. Szczególnie wzruszającym momentem całej uroczystości były podziękowania ks. Prymicjanta wygłoszone do poszczególnych osób na zakończenie Eucharystii. Ostatnim momentem liturgii było prymicyjne błogosławieństwo, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości. 

Dwudziestu diakonów, alumnów sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego, otrzymało 30 maja 2009 roku z rąk biskupa Edwarda Frankowskiego święcenia prezbiteratu. Uroczystość, wieńcząca trwającą sześć lat formację duchową i intelektualną, miała miejsce w bazylice katedralnej podczas Mszy Świętej, którą z szafarzem sakramentu kapłaństwa po raz pierwszy koncelebrowali nowo wyświęceni prezbiterzy. W homilii bp Frankowski ukazał trudną sytuację współczesnego świata dotkniętego kryzysem moralnym i duchowym. Do takiego świata zostają posłani nowi kapłani. - Waszym zadaniem będzie wskazać wszystkim, że ratunkiem dla współczesnego świata jest Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, który wyzwala nas z niewoli grzechów - mówił biskup. Bp Frankowski podkreślił także fakt, że tegoroczne święcenia kapłańskie odbywają się w Roku Świętego Pawła Apostoła oraz w przededniu ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Kapłaństwa i w roku nawiedzenia Matki Bożej w diecezji. Na zakończenie biskup życzył kandydatom do kapłaństwa, aby nie lękali się głosić prawd i zasad chrześcijańskiej wiary.
Z wielką radością w uroczystościach tych wzięli udział przedstawiciele naszej parafii na czele z ks. Proboszczem Janem Jagodzińskim, ks. Wojciechem Bukowińskim oraz ks. wikariuszem, gdyż w gronie wyświęconych neoprezbiterów jest nasz rodak - ks. Waldemar Bieńko. Po zakończeniu każdy miał możliwość osobistego spotkania z ks. Neoprezbiterem, by złożyć Mu swe z serca płynące życzenia. 

W niedzielę 24 maja przypadła radosna uroczystość I Komunii Świętej. Po raz pierwszy do swych serc przyjęło Pana Jezusa dzieci z Bielin, Bielińca, Glinianki i Wólki (razem 24 osoby). Po spotkaniu tradycyjnie dzieci zebrały się w sali "pod zielonym dachem" na poczęstunku. Wtedy też rozdano pamiątkowe Pisma Święte oraz obrazki z I Komunii. 

W czasie sobotniej Eucharystii uwieczniony na fotografii został ważny moment w życiu naszej parafii - ks. proboszczowi asystowali dwaj diakoni z naszej parafii - Łukasz i Waldek. Prawdopodobnie w historii tej najstarszej w okolicy parafii to pierwszy taki przypadek... Jest to powód do radości i wdzięczności Bogu za powołania z bielińskiej wspólnoty parafialnej. Nie zapominajmy też o naszym wsparciu modlitwą tych kandydatów do kapłaństwa oraz o modlitwie o dar nowych powołań do stanu duchownego i zakonnego!  

W uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w katedrze sandomierskiej 17 kandydatów otrzymało z rąk Administratora naszej diecezji ks. bpa Edwarda Frankowskiego święcenia diakonatu. Ogromną radością dla naszej parafii jest fakt, że w gronie tym jest również nasz rodak - Łukasz Kruk. Podobnie jak w roku ubiegłym (na święceniach diakonatu Waldemara Bieńko), tak i teraz w uroczystościach brali udział przedstawiciele naszej parafii wraz z ks. wikariuszem. Diakon Łukasz Kruk w niedzielę 10 maja posługiwał po raz pierwszy w bielińskim sanktuarium oraz wygłosił pierwsze kazanie jako diakon. Gratulując Mu tego zaszczytu bycia wybranym przez Jezusa, życzymy wytrwałości na drodze powołania oraz mocy Ducha Świętego. Nade wszystko jednak pamiętajmy w modlitwie o naszych diakonach! 

Święta

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Wyszukiwanie

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
1329379